Aidan Finn

Description:

Äldre man men med rak rygg och oböjlig vilja. Upptäckte Trixies uppvaknade själ och erbjöd henne kunskap om hermetikens hemligheter. Trixie accepterade.
Aidan är en strikt lärare med en gammal mans moral och lynne och han ger Trixie den disciplin hon behöver för att utvecklas arkant. De träffades när Trixie gick in i Aidans butik för att snatta. Han såg hennes potential och närmade sig henne. De kom att bli ganska nära och han är sakta på väg att bli den fadersfigur hon aldrig haft.
Aidan är en magus av viss kraft och erfarenhet men hans styrka är i att finna och sälja telesma, reagenter och formulae. Han har ett bibliotek som innehåller ett stort antal besvärjelser och ritualer och dessa lär han sparsmakat ut till Trixie varefter hon imponerar på honom eller uppvisar utveckling och mognad. Han uppmuntrar inte hennes livsval eller hennes metoder för att försörja sig men ser dessa som underordnade sin uppgift: att lära en ung uppvaknad vägen till kontroll och disciplin.
Inom hermetiken är Aidan starkast inom seendets magi. Han kan upptäcka svag magi och spår efter astral närvaro nästan instinktivt och han har en hel serie besvärjelser som sysslar med just detta, vilka han är intresserad av att lära Trixie men hon tenderar att välja mer “actionorienterade” magiska effekter till hans stora frustration.

Bio:

Aidan Finn

Shadowrun Take 2 Jykklo