Montagor

Description:

Erfaren läkare och veterinär specialiserad på cirkusskador. En av Gwydeons sista vänner på cirkusen och den han kan gå till för att plåstra ihop sig och sina vänner. Den högst bristfälliga kliniken han har i sin vagn på cirkusen är tydligt improviserad och inte så ren som man kanske skulle önska av en sjuksäng men den är en trygg tillflykt.
Montagor är en alv av den gamla skolan, det vill säga född alv, och tidigare läkare från Tir Tangiere som flydde med majoriteten av Tarislars invånare och som av desperation och en känsla av romantik slöt sig till cirkusen. Där lärde han sig massor om idrottskador, knivsår och djurmedicin.
Han tog till sig Gwydeon när denne gick som lärling i cirkusen och lärde honom grunderna i sperethiel och hur man levde på cirkusen rent socialt. De delade mången kväll efter sysslorna med att tala om Tir Tangiere och livet där, samt alvisk historia och sådana ting i vilka Montagor excellerar, till exempel är han en kännare och konneseur av alviska viner.

Bio:

Montagor

Shadowrun Take 2 Jykklo