Simon Andrews

Description:

En drake på två ben, åtminstone till utseendet. Simon beskriver sig själv som anarkist, magus extraordinaire och fixer av mästerklass. Han är draken Lofwyrs man i Seattles undre värld och lojal in i benen till sin mästare. Han är också en partyprisse av sällan skådat slag med fest varje kväll, det är dock få förunnat att se hans eget hem. På festerna finns det kvinnor, män, droger och all sorts förnöjelser på utbud till hans vänner.
Om denna changeling har en allvarlig sida så är det få som sett den och berättat om den. Han är väldigt intensiv och backar aldrig en konflikt han tror han kan vinna och det är få han tänker sig kunna förlora. Kanske förvånande är han väldigt beläst inom de saker han faktiskt kan, som politik, magi och monsterfilmer och han kan föra konversationer om dessa ting i timmar utan att upprepa sig nämnvärt.

Bio:

Simon Andrews

Shadowrun Take 2 Jykklo