Tag: Add tags

Results

  • Back to the scene of the crime

    Det är den 25 maj 2075. Solen skiner och det är ca 23 grader utomhus. Tempel har bokat in ett möte med alla i gruppen på ett internetcafé. Varefter de anländer hamnar de i det privata rummet som Tempel har bokat. Odie sätter ut en jammer på bordet i …

All Tags