Tag: Circus

Results

  • Gwydion

    Gwydion föddes in i en speciell värld: en alvisk cirkus. Efter en kort barndom, där han bland annat fick lära sig läsa och skriva samt en väldigt rudimentär och grundläggande utbildning fick han börja arbeta på cirkusen. Först med skitjobben, som att …

All Tags